GAUSS Black Filament

Gauss LED Լամպ 3D-Butterfly E27 4W 1/10/40

7 650 ֏
Առկայություն : 1

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ (Ճկուն) G120 E27 6W Ոսկի 360lm 2400К 1/20

7 450 ֏
Առկայություն : 13

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ (Ճկուն) G95 E27 6W Ոսկի 360lm 2400К 1/20

6 500 ֏
Առկայություն : 23

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ (Ճկուն) ST64 E27 6W Ոսկի 360lm 2400К 1/10/40

5 900 ֏
Առկայություն : 1

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ (Ճկուն) ST64 E27 6W Ոսկի 550lm 2400К 1/10/40

4 150 ֏
Առկայություն : 9

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ (Ճկուն) Vintage A160 8W E27 160x300մմ Golden 620lm 2400K 1/6

21 950 ֏
Առկայություն : 3

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ (Ճկուն) Vintage BD200 6W E27 200x410մմ Golden 2400K 1/6

22 200 ֏
Առկայություն : 7

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ (Ճկուն) Vintage BD200 8W E27 200x410մմ Gray 2700K 1/6

28 100 ֏
Առկայություն : 7

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ (Ճկուն) Vintage BT120 8W E27 120x420մմ Golden 620lm 2400K 1/10

25 500 ֏
Առկայություն : 2

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ (Ճկուն) Vintage BT180 8W E27 180x360մմ Golden 620lm 2400K 1/6

23 600 ֏
Առկայություն : 5

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ (Ճկուն) Vintage DL180 8W E27 180x295մմ Gray 2400K 1/6

22 650 ֏
Առկայություն : 6

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ (Ճկուն) Vintage FD180 6W E27 220x280մմ Gray 2400K 1/6

21 950 ֏
Առկայություն : 10

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ (Ճկուն) Vintage G200 8W E27 200x300մմ Golden 620lm 2400K 1/6

23 600 ֏
Առկայություն : 5

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ (Ճկուն) Vintage SD160 8W E27 160x270մմ Gray 2400K 1/6

18 900 ֏
Առկայություն : 5

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ (Ճկուն) Vintage TL120 6W E27 120x330մմ 2400K 1/10

19 100 ֏
Առկայություն : 2

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ A60 E27 10W 930lm 2700К 1/10/40

2 000 ֏
Առկայություն : 275

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ A60 E27 10W 970lm 4100К 1/10/40

2 000 ֏
Առկայություն : 133

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ A60 E27 6W 600lm 2700К 1/10/40

1 400 ֏
Առկայություն : 68

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ A60 E27 6W 630lm 4100К 1/10/40

1 400 ֏
Առկայություն : 83

Gauss LED Լամպ Ֆիլամենտ A60 E27 8W 740lm 2700К 1/10/40

1 650 ֏
Առկայություն : 359
Ցուցադրված է 1 - 20 77 - ից(Ընդամենը 4 Էջ)