Legrand

Legrand CX3 մոդուլային թողարկիչ 230V 2HO (1P) 25A


Առկայություն : 38
Կոդ: 022046
Գին: 11 350 AMD

Legrand CX3 մոդուլային թողարկիչ 230V 2HO (2P) 63A


Առկայություն : 24
Կոդ: 022049
Գին: 30 700 AMD

Legrand CX3 մոդուլային թողարկիչ 230V 4HO (2P) 25A


Առկայություն : 25
Կոդ: 022050
Գին: 17 450 AMD

Legrand DRX-125 ավտոմատ անջատիչ 3P C100A 10ka


Առկայություն : 24
Կոդ: 022019
Գին: 30 000 AMD

Legrand DRX-125 ավտոմատ անջատիչ 3P C125A 10ka


Առկայություն : 24
Կոդ: 022020
Գին: 31 500 AMD

Legrand DRX-125 ավտոմատ անջատիչի մոնտաժաին պլատա(դին ռեյկա տեղակայման)


Առկայություն : 9
Կոդ: 022023
Գին: 2 850 AMD

Legrand DRX-250 ավտոմատ անջատիչ 3P C200A 18ka


Առկայություն : 22
Կոդ: 022022
Գին: 77 900 AMD

Legrand RX3 ավտոմատ անջատիչ 1P C10A 4,5ka


Առկայություն : 101
Կոդ: 021922
Գին: 1 550 AMD

Legrand RX3 ավտոմատ անջատիչ 1P C16A 4,5ka


Առկայություն : 492
Կոդ: 021923
Գին: 1 550 AMD

Legrand RX3 ավտոմատ անջատիչ 1P C20A 4,5ka


Առկայություն : 812
Կոդ: 021924
Գին: 1 650 AMD

Legrand RX3 ավտոմատ անջատիչ 1P C25A 4,5ka


Առկայություն : 667
Կոդ: 021925
Գին: 1 650 AMD

Legrand RX3 ավտոմատ անջատիչ 1P C32A 4,5ka


Առկայություն : 71
Կոդ: 021926
Գին: 2 000 AMD

Legrand RX3 ավտոմատ անջատիչ 1P C40A 4,5ka


Առկայություն : 223
Կոդ: 021927
Գին: 2 250 AMD

Legrand RX3 ավտոմատ անջատիչ 1P C50A 4,5ka


Առկայություն : 288
Կոդ: 021928
Գին: 2 600 AMD

Legrand RX3 ավտոմատ անջատիչ 1P C63A 4,5ka


Առկայություն : 263
Կոդ: 021929
Գին: 2 850 AMD

Legrand RX3 ավտոմատ անջատիչ 1P C6A 4,5ka


Առկայություն : 174
Կոդ: 021921
Գին: 1 800 AMD

Legrand RX3 ավտոմատ անջատիչ 2P C10A 4,5ka


Առկայություն : 18
Կոդ: 021932
Գին: 3 300 AMD

Legrand RX3 ավտոմատ անջատիչ 2P C16A 4,5ka


Առկայություն : 11
Կոդ: 021933
Գին: 3 200 AMD

Legrand RX3 ավտոմատ անջատիչ 2P C25A 4,5ka


Առկայություն : 10
Կոդ: 021935
Գին: 3 550 AMD

Legrand RX3 ավտոմատ անջատիչ 2P C32A 4,5ka


Առկայություն : 12
Կոդ: 021936
Գին: 4 150 AMD

Legrand RX3 ավտոմատ անջատիչ 2P C40A 4,5ka


Առկայություն : 7
Կոդ: 021937
Գին: 4 600 AMD
Ցուցադրված է 1 - 21 59 - ից(Ընդամենը 3 Էջ)