Ellight լուսարձակներ SQ

Լուսարձակ Ellight SQ 100W 4000K 1/20


Առկայություն : 1095
Կոդ: 019419
Գին: 7 800 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 100W 6500K 1/20


Առկայություն : 1276
Կոդ: 019404
Գին: 7 800 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 100W Fito 1/20


Առկայություն : 50
Կոդ: 021187
Գին: 12 750 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 10W 4000K 1/100


Առկայություն : 1438
Կոդ: 019411
Գին: 1 850 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 10W 6500K 1/100


Առկայություն : 1279
Կոդ: 019392
Գին: 1 850 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 150W 4000K 1/10


Առկայություն : 311
Կոդ: 019422
Գին: 15 350 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 150W 6500K 1/10


Առկայություն : 291
Կոդ: 019405
Գին: 15 350 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 200W 4000K 1/10


Առկայություն : 445
Կոդ: 019426
Գին: 19 750 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 200W 6500K 1/10


Առկայություն : 93
Կոդ: 019406
Գին: 19 750 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 20W 4000K 1/100


Առկայություն : 1153
Կոդ: 019412
Գին: 2 600 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 20W 6500K 1/100


Առկայություն : 1247
Կոդ: 019394
Գին: 2 600 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 20W Green 1/100


Առկայություն : 128
Կոդ: 021188
Գին: 4 250 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 300W 4000K 1/5


Առկայություն : 456
Կոդ: 019431
Գին: 29 500 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 300W 6500K 1/5


Առկայություն : 383
Կոդ: 019408
Գին: 29 500 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 30W 4000K 1/60


Առկայություն : 753
Կոդ: 019413
Գին: 3 150 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 30W 6500K 1/60


Առկայություն : 989
Կոդ: 019400
Գին: 3 150 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 30W Green 1/60


Առկայություն : 111
Կոդ: 021189
Գին: 4 650 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 400W 4000K 1/5


Առկայություն : 195
Կոդ: 021029
Գին: 37 800 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 400W 6500K 1/5


Առկայություն : 10
Կոդ: 021028
Գին: 37 800 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 50W 4000K 1/40


Առկայություն : 486
Կոդ: 019414
Գին: 4 250 AMD

Լուսարձակ Ellight SQ 50W 6500K 1/40


Առկայություն : 1292
Կոդ: 019403
Գին: 4 250 AMD
Ցուցադրված է 1 - 21 23 - ից(Ընդամենը 2 Էջ)