Electrika Ներքին Տեղադրման

Electrika LED Լուսատու Ներկառուցվող Slim Կլոր 18W 3000K 1/30


Առկայություն : 341
Կոդ: 013714
Գին: 2 700 AMD

Electrika LED Լուսատու Ներկառուցվող Slim Կլոր 30W 3000K 1/20


Առկայություն : 98
Կոդ: 013715
Գին: 5 600 AMD

Electrika LED Լուսատու Ներկառուցվող Կլոր 12+6W 3000+3000K


Առկայություն : 125
Կոդ: 017831
Գին: 3 550 AMD

Electrika LED Լուսատու Ներկառուցվող Կլոր 18+6W 3000+3000K


Առկայություն : 86
Կոդ: 017832
Գին: 4 150 AMD

Electrika LED Լուսատու Ներկառուցվող Կլոր 18+6W 4100+4100K


Առկայություն : 16
Կոդ: 017828
Գին: 4 150 AMD

Electrika LED Լուսատու Ներկառուցվող Կլոր 3+3W 3000+3000K


Առկայություն : 1
Կոդ: 017829
Գին: 1 750 AMD

Electrika LED Լուսատու Ներկառուցվող Քառակուսի 12+6W 3000+3000K


Առկայություն : 93
Կոդ: 017839
Գին: 4 200 AMD

Electrika LED Լուսատու Ներկառուցվող Քառակուսի 18+6W 3000+3000K


Առկայություն : 45
Կոդ: 017840
Գին: 4 850 AMD

Electrika LED Լուսատու Ներկառուցվող Քառակուսի 3+3W 3000+3000K


Առկայություն : 1
Կոդ: 017837
Գին: 2 000 AMD

Electrika LED Լուսատու Ներկառուցվող Քառակուսի 6+3W 3000+3000K


Առկայություն : 3
Կոդ: 017838
Գին: 2 900 AMD

LED Slim Panel Light 12W Round 2835 Chip 84led PF:0.6 RA:80 2 Year Non-isolated driver 90-265V ø85/70mm 4100K


Առկայություն : 258
Կոդ: 013468
Գին: 2 150 AMD

LED Slim Panel Light 12W Round 2835 Chip 84led PF:0.6 RA:80 2 Year Non-isolated driver 90-265V ø85/70mm 6500K


Առկայություն : 2791
Կոդ: 013464
Գին: 2 150 AMD

LED Slim Panel Light 12W square 2835 Chip 84led PF:0.6 RA:80 2 Year Non-isolated driver 90-265V ø85/70mm 3000K


Առկայություն : 33
Կոդ: 013738
Գին: 2 300 AMD

LED Slim Panel Light 12W square 2835 Chip 84led PF:0.6 RA:80 2 Year Non-isolated driver 90-265V ø85/70mm 4100K


Առկայություն : 2
Կոդ: 013476
Գին: 2 300 AMD

LED Slim Panel Light 12W square 2835 Chip 84led PF:0.6 RA:80 2 Year Non-isolated driver 90-265V ø85/70mm 6500K


Առկայություն : 955
Կոդ: 013472
Գին: 2 300 AMD

LED Slim Panel Light 18W Round 2835 Chip 144led PF:0.6 RA:80 2 Year Non-isolated driver 90-265V ø120/100mm 3000K


Առկայություն : 154
Կոդ: 013735
Գին: 2 800 AMD

LED Slim Panel Light 18W Round 2835 Chip 144led PF:0.6 RA:80 2 Year Non-isolated driver 90-265V ø120/100mm 4100K


Առկայություն : 329
Կոդ: 013469
Գին: 2 800 AMD

LED Slim Panel Light 18W Round 2835 Chip 144led PF:0.6 RA:80 2 Year Non-isolated driver 90-265V ø120/100mm 6500K


Առկայություն : 2429
Կոդ: 013465
Գին: 2 800 AMD

LED Slim Panel Light 18W square 2835 Chip 144led PF:0.6 RA:80 2 Year Non-isolated driver 90-265V ø120/100mm 3000K


Առկայություն : 127
Կոդ: 013739
Գին: 3 300 AMD

LED Slim Panel Light 18W square 2835 Chip 144led PF:0.6 RA:80 2 Year Non-isolated driver 90-265V ø120/100mm 6500K


Առկայություն : 210
Կոդ: 013473
Գին: 3 300 AMD

LED Slim Panel Light 24W Round 2835 Chip 240led PF:0.6 RA:80 2 Year Non-isolated driver 90-265V ø170/155mm 3000K


Առկայություն : 3
Կոդ: 013736
Գին: 4 600 AMD
Ցուցադրված է 1 - 21 215 - ից(Ընդամենը 11 Էջ)