Electrika LED ժապավեն 12V / 24V

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 3000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1446
Կոդ: 018020
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 4000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 2060
Կոդ: 018021
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 6500K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 778
Կոդ: 018022
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W RGB 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 288
Կոդ: 018026
Գին: 12 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 4.8W 3000K 5մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1276
Կոդ: 018008
Գին: 1 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 4.8W 4000K 5մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1870
Կոդ: 018009
Գին: 1 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 4.8W 6500K 5մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 785
Կոդ: 018010
Գին: 1 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 3000K 8մմ (2835SMD 120led/մ)


Առկայություն : 1169
Կոդ: 018014
Գին: 1 300 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 4000K 8մմ (2835SMD 120led/մ)


Առկայություն : 1059
Կոդ: 018015
Գին: 1 300 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 6500K 8մմ (2835SMD 120led/մ)


Առկայություն : 556
Կոդ: 018016
Գին: 1 300 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 12W 8մմ 3000K (480 CSP) COB


Առկայություն : 1024
Կոդ: 018202
Գին: 4 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 12W 8մմ 4000K (480 CSP) COB


Առկայություն : 1196
Կոդ: 018203
Գին: 4 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 12W 8մմ 6500K (480 CSP) COB


Առկայություն : 1084
Կոդ: 018204
Գին: 4 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14.4W 3000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1340
Կոդ: 018023
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14.4W 4000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1780
Կոդ: 018024
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14.4W 6500K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 88
Կոդ: 018025
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 19.2W 3000K 15մմ (2835SMD 240led/մ)


Առկայություն : 1194
Կոդ: 018002
Գին: 4 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 19.2W 4000K 15մմ (2835SMD 240led/մ)


Առկայություն : 1285
Կոդ: 018003
Գին: 4 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 19.2W 6500K 15մմ (2835SMD 240led/մ)


Առկայություն : 1434
Կոդ: 018004
Գին: 4 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 28.8W 3000K 15մմ (5050SMD 120led/մ)


Առկայություն : 1478
Կոդ: 018005
Գին: 5 000 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 28.8W 4000K 15մմ (5050SMD 120led/մ)


Առկայություն : 2066
Կոդ: 018006
Գին: 5 000 AMD
Ցուցադրված է 1 - 21 28 - ից(Ընդամենը 2 Էջ)