Electrika LED ժապավեն 12V / 24V

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 3000K 10մմ (2835SMD 180led/մ)


Առկայություն : 357
Կոդ: 020889
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 3000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1311
Կոդ: 018020
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 4000K 10մմ (2835SMD 180led/մ)


Առկայություն : 1099
Կոդ: 020890
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 4000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1396
Կոդ: 018021
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 6500K 10մմ (2835SMD 180led/մ)


Առկայություն : 946
Կոդ: 020891
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 6500K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 190
Կոդ: 018022
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W RGB 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 133
Կոդ: 018026
Գին: 12 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W RGB 10մմ n (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 818
Կոդ: 021192
Գին: 2 550 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 4.8W 3000K 5մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 476
Կոդ: 018008
Գին: 1 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 4.8W 4000K 5մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1456
Կոդ: 018009
Գին: 1 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 4.8W 6500K 5մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 579
Կոդ: 018010
Գին: 1 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 3000K 10մմ (2835SMD 150led/մ)


Առկայություն : 788
Կոդ: 020883
Գին: 2 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 3000K 8մմ (2835SMD 120led/մ)


Առկայություն : 25
Կոդ: 018014
Գին: 1 300 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 4000K 10մմ (2835SMD 150led/մ)


Առկայություն : 763
Կոդ: 020885
Գին: 2 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 4000K 10մմ (2835SMD 150led/մ)


Առկայություն : 699
Կոդ: 020884
Գին: 2 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 11W 4000K 10մմ (480 CSP) COB


Առկայություն : 11
Կոդ: 020172
Գին: 3 450 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 12W 8մմ 3000K (480 CSP) COB


Առկայություն : 3
Կոդ: 018202
Գին: 4 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 12W 8մմ 6500K (480 CSP) COB


Առկայություն : 319
Կոդ: 018204
Գին: 4 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14.4W 3000K 10մմ (2835SMD 182led/մ)


Առկայություն : 565
Կոդ: 020892
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14.4W 3000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 442
Կոդ: 018023
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14.4W 4000K 10մմ (2835SMD 182led/մ)


Առկայություն : 60
Կոդ: 020893
Գին: 2 750 AMD
Ցուցադրված է 1 - 21 69 - ից(Ընդամենը 4 Էջ)