Electrika LED ժապավեն 12V / 24V

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 3000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1359
Կոդ: 018020
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 4000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1457
Կոդ: 018021
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 6500K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 284
Կոդ: 018022
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W RGB 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 167
Կոդ: 018026
Գին: 12 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 4.8W 3000K 5մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 643
Կոդ: 018008
Գին: 1 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 4.8W 4000K 5մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1605
Կոդ: 018009
Գին: 1 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 4.8W 6500K 5մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 646
Կոդ: 018010
Գին: 1 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 3000K 8մմ (2835SMD 120led/մ)


Առկայություն : 275
Կոդ: 018014
Գին: 1 300 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 4000K 8մմ (2835SMD 120led/մ)


Առկայություն : 3
Կոդ: 018015
Գին: 1 300 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 6500K 8մմ (2835SMD 120led/մ)


Առկայություն : 9
Կոդ: 018016
Գին: 1 300 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 11W 4000K 10մմ (480 CSP) COB


Առկայություն : 178
Կոդ: 020172
Գին: 3 450 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 12W 8մմ 3000K (480 CSP) COB


Առկայություն : 54
Կոդ: 018202
Գին: 4 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 12W 8մմ 4000K (480 CSP) COB


Առկայություն : 74
Կոդ: 018203
Գին: 4 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 12W 8մմ 6500K (480 CSP) COB


Առկայություն : 602
Կոդ: 018204
Գին: 4 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14.4W 3000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 724
Կոդ: 018023
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14.4W 4000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1
Կոդ: 018024
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14W 4000K 10մմ (528 CSP) COB


Առկայություն : 340
Կոդ: 020173
Գին: 4 150 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14W RGB 10մմ (630 CSP) COB


Առկայություն : 4
Կոդ: 020174
Գին: 7 450 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 19.2W 3000K 15մմ (2835SMD 240led/մ)


Առկայություն : 1196
Կոդ: 018002
Գին: 4 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 19.2W 4000K 15մմ (2835SMD 240led/մ)


Առկայություն : 729
Կոդ: 018003
Գին: 4 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 19.2W 6500K 15մմ (2835SMD 240led/մ)


Առկայություն : 1233
Կոդ: 018004
Գին: 4 250 AMD
Ցուցադրված է 1 - 21 32 - ից(Ընդամենը 2 Էջ)