Electrika LED ժապավեն 12V / 24V

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 3000K 10մմ (2835SMD 180led/մ)


Առկայություն : 1161
Կոդ: 020889
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 3000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1458
Կոդ: 018020
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 4000K 10մմ (2835SMD 180led/մ)


Առկայություն : 1238
Կոդ: 020890
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 4000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1147
Կոդ: 018021
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 6500K 10մմ (2835SMD 180led/մ)


Առկայություն : 1623
Կոդ: 020891
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W 6500K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 213
Կոդ: 018022
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W RGB 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 111
Կոդ: 018026
Գին: 12 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 14.4W RGB 10մմ n (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 532
Կոդ: 021192
Գին: 2 550 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 4.8W 3000K 5մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 334
Կոդ: 018008
Գին: 1 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 4.8W 4000K 5մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1300
Կոդ: 018009
Գին: 1 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 4.8W 6500K 5մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1
Կոդ: 018010
Գին: 1 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 3000K 10մմ (2835SMD 150led/մ)


Առկայություն : 1202
Կոդ: 020883
Գին: 2 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 3000K 8մմ (2835SMD 120led/մ)


Առկայություն : 134
Կոդ: 018014
Գին: 1 300 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 4000K 10մմ (2835SMD 150led/մ)


Առկայություն : 285
Կոդ: 020884
Գին: 2 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 4000K 10մմ (2835SMD 150led/մ)


Առկայություն : 1496
Կոդ: 020885
Գին: 2 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 4000K 8մմ (2835SMD 120led/մ)


Առկայություն : 7
Կոդ: 018015
Գին: 1 300 AMD

Electrika Led ժապավեն 12V 9.6W 6500K 8մմ (2835SMD 120led/մ)


Առկայություն : 4
Կոդ: 018016
Գին: 1 300 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 11W 3000K 10մմ (480 CSP) COB


Առկայություն : 1029
Կոդ: 021553
Գին: 3 450 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 11W 4000K 10մմ (480 CSP) COB


Առկայություն : 1466
Կոդ: 020172
Գին: 3 450 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 12W 8մմ 3000K (480 CSP) COB


Առկայություն : 6
Կոդ: 018202
Գին: 4 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 12W 8մմ 4000K (480 CSP) COB


Առկայություն : 7
Կոդ: 018203
Գին: 4 100 AMD
Ցուցադրված է 1 - 21 72 - ից(Ընդամենը 4 Էջ)