Ellight ժապավեն 12V / 24V

Ellight 12V Led ժապավեն 14.4W 3000K 10մմ (2835SMD 180led/մ) 1/10


Առկայություն : 2156
Կոդ: 020957
Գին: 2 350 AMD

Ellight 12V Led ժապավեն 14.4W 4000K 10մմ (2835SMD 180led/մ) 1/10


Առկայություն : 1237
Կոդ: 020958
Գին: 2 350 AMD

Ellight 12V Led ժապավեն 14.4W 6500K 10մմ (2835SMD 180led/մ) 1/10


Առկայություն : 1541
Կոդ: 020959
Գին: 2 350 AMD

Ellight 12V Led ժապավեն 9.6W RGB 10մմ (5050SMD 60led/մ) 1/10


Առկայություն : 298
Կոդ: 020955
Գին: 1 800 AMD

Ellight 24V Led ժապավեն 14.4W 3000K 10մմ (2835SMD 180led/մ) 1/10


Առկայություն : 1918
Կոդ: 020961
Գին: 2 350 AMD

Ellight 24V Led ժապավեն 14.4W 4000K 10մմ (2835SMD 180led/մ) 1/10


Առկայություն : 23
Կոդ: 020962
Գին: 2 350 AMD

Ellight 24V Led ժապավեն 14.4W 6500K 10մմ (2835SMD 180led/մ) 1/10


Առկայություն : 1213
Կոդ: 020963
Գին: 2 350 AMD

Ellight 24V Led ժապավեն 18W 3000K 10մմ (2835SMD 240led/մ) 1/10


Առկայություն : 1528
Կոդ: 020964
Գին: 2 950 AMD

Ellight 24V Led ժապավեն 18W 4000K 10մմ (2835SMD 240led/մ) 1/10


Առկայություն : 211
Կոդ: 020965
Գին: 2 950 AMD

Ellight 24V Led ժապավեն 18W 6500K 10մմ (2835SMD 240led/մ) 1/10


Առկայություն : 1123
Կոդ: 020966
Գին: 2 950 AMD

Ellight 24V Led ժապավեն 9.6W RGB 10մմ (5050SMD 60led/մ) 1/10


Առկայություն : 3
Կոդ: 020956
Գին: 1 800 AMD

Ellight Led ժապավեն 12V 14.4W 3000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1345
Կոդ: 018089
Գին: 1 300 AMD

Ellight Led ժապավեն 12V 14.4W 4000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 395
Կոդ: 018090
Գին: 1 300 AMD

Ellight Led ժապավեն 12V 14.4W 6500K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 2
Կոդ: 018091
Գին: 1 300 AMD

Ellight Led ժապավեն 12V 4.8W 3000K 8մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 869
Կոդ: 018083
Գին: 700 AMD

Ellight Led ժապավեն 12V 4.8W 4000K 8մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 820
Կոդ: 018084
Գին: 700 AMD

Ellight Led ժապավեն 12V 4.8W 6500K 8մմ (2835SMD 60led/մ)


Առկայություն : 5
Կոդ: 018085
Գին: 700 AMD

Ellight Led ժապավեն 12V 9.6W 3000K 8մմ (2835SMD 120led/մ)


Առկայություն : 1001
Կոդ: 018086
Գին: 1 200 AMD

Ellight Led ժապավեն 12V 9.6W 4000K 8մմ (2835SMD 120led/մ)


Առկայություն : 2
Կոդ: 018087
Գին: 1 200 AMD

Ellight Led ժապավեն 12V 9.6W 6500K 8մմ (2835SMD 120led/մ)


Առկայություն : 8
Կոդ: 018088
Գին: 1 200 AMD

Ellight Led ժապավեն 24V 14.4W 3000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1034
Կոդ: 018098
Գին: 1 300 AMD
Ցուցադրված է 1 - 21 33 - ից(Ընդամենը 2 Էջ)