LED Ժապավեն 24V

Electrika Led ժապավեն 24V 11W 4000K 10մմ (480 CSP) COB


Առկայություն : 1
Կոդ: 020172
Գին: 3 450 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 12W 8մմ 3000K (480 CSP) COB


Առկայություն : 14
Կոդ: 018202
Գին: 4 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 12W 8մմ 4000K (480 CSP) COB


Առկայություն : 8
Կոդ: 018203
Գին: 4 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 12W 8մմ 6500K (480 CSP) COB


Առկայություն : 438
Կոդ: 018204
Գին: 4 100 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14.4W 3000K 10մմ (2835SMD 182led/մ)


Առկայություն : 613
Կոդ: 020892
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14.4W 3000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 488
Կոդ: 018023
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14.4W 4000K 10մմ (2835SMD 182led/մ)


Առկայություն : 566
Կոդ: 020893
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14.4W 4000K 10մմ (5050SMD 60led/մ)


Առկայություն : 1
Կոդ: 018024
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14.4W 6500K 10մմ (2835SMD 182led/մ)


Առկայություն : 630
Կոդ: 020894
Գին: 2 750 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14W 4000K 10մմ (528 CSP) COB


Առկայություն : 216
Կոդ: 020173
Գին: 4 150 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 14W RGB 10մմ (630 CSP) COB


Առկայություն : 3
Կոդ: 020174
Գին: 7 450 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 19.2W 3000K 10մմ (2835SMD 240led/մ)


Առկայություն : 588
Կոդ: 020895
Գին: 4 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 19.2W 3000K 15մմ (2835SMD 240led/մ)


Առկայություն : 1148
Կոդ: 018002
Գին: 4 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 19.2W 4000K 10մմ (2835SMD 240led/մ)


Առկայություն : 765
Կոդ: 020896
Գին: 4 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 19.2W 4000K 15մմ (2835SMD 240led/մ)


Առկայություն : 545
Կոդ: 018003
Գին: 4 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 19.2W 6500K 10մմ (2835SMD 240led/մ)


Առկայություն : 630
Կոդ: 020897
Գին: 4 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 19.2W 6500K 15մմ (2835SMD 240led/մ)


Առկայություն : 1218
Կոդ: 018004
Գին: 4 250 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 28.8W 3000K 15մմ (5050SMD 120led/մ)


Առկայություն : 1371
Կոդ: 018005
Գին: 5 000 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 28.8W 4000K 15մմ (5050SMD 120led/մ)


Առկայություն : 1635
Կոդ: 018006
Գին: 5 000 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 28.8W 6500K 15մմ (5050SMD 120led/մ)


Առկայություն : 943
Կոդ: 018007
Գին: 5 000 AMD

Electrika Led ժապավեն 24V 4.8W 3000K 10մմ (2835SMD 120led/մ)


Առկայություն : 923
Կոդ: 020898
Գին: 1 800 AMD
Ցուցադրված է 1 - 21 31 - ից(Ընդամենը 2 Էջ)