Arlight Ժապավեն 24V

Arlight LED Ժապավեն 24V 12W 2700K RT 2-5000 8մմ


Առկայություն : 275
Կոդ: 015143
Գին: 7 300 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 12W 4000K RT 2-5000 8մմ


Առկայություն : 329
Կոդ: 015058
Գին: 7 300 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 14,4W RT-A120-8մմ 5000K (IP20 28355m)


Առկայություն : 117
Կոդ: 019452
Գին: 5 700 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 14.4W 2600-2800K RT 2-5000 (5060, 300 LED, LUX)


Առկայություն : 312
Կոդ: 002041
Գին: 7 450 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 14.4W 3800-4200K RT 2-5000 (5060, 300 LED, LUX)


Առկայություն : 213
Կոդ: 002040
Գին: 7 450 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 19.2W 3000K (RT-A240 IP20, 3528)


Առկայություն : 89
Կոդ: 019269
Գին: 9 200 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 28.8W 2600-2800K RT 2-5000 (5060, 600 LED, LUX)


Առկայություն : 424
Կոդ: 002059
Գին: 15 900 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 28.8W 3800-4200K RT 2-5000(5060, 600 LED, LUX)


Առկայություն : 325
Կոդ: 002042
Գին: 15 900 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 30W 3800-4200K ULTRA-5000 (5630, 300 LED, LUX)


Առկայություն : 5
Կոդ: 015542
Գին: 11 700 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 9.6W 2600-2800K RT 2-5000 5մմ


Առկայություն : 111
Կոդ: 001986
Գին: 5 250 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 9.6W 3800-4200K RT 2-5000 5մմ


Առկայություն : 1122
Կոդ: 001985
Գին: 5 250 AMD

Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)


Առկայություն : 595
Կոդ: 015061
Գին: 5 700 AMD

Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, PRO)


Առկայություն : 271
Կոդ: 015144
Գին: 5 700 AMD

Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX)


Առկայություն : 1
Կոդ: 015148
Գին: 7 450 AMD

Лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 600 LED, CRI98)


Առկայություն : 256
Կոդ: 015176
Գին: 7 600 AMD

Лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, LUX)


Առկայություն : 535
Կոդ: 015237
Գին: 3 350 AMD

Лента RT 2-5000-50m 24V Warm3000 (3528, 60 LED/m, LUX)


Առկայություն : 364
Կոդ: 015248
Գին: 3 350 AMD

Лента RT 6-3528-240 24V Warm2700 4х (1200 LED)


Առկայություն : 26
Կոդ: 015257
Գին: 9 200 AMD

Лента RT6-3528-240 24V Day4000 4x (1200 LED)


Առկայություն : 163
Կոդ: 015271
Գին: 9 200 AMD

Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Day4000 (11.5W/m, IP20, CSP, 5m) (ARL, -)


Առկայություն : 317
Կոդ: 017615
Գին: 8 550 AMD

Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Warm3000 (11.5W/m, IP20, CSP, 5m) (ARL, -)


Առկայություն : 303
Կոդ: 017616
Գին: 8 550 AMD
Ցուցադրված է 1 - 21 22 - ից(Ընդամենը 2 Էջ)