MPX3 շարժիչային պաշտպանություն

Legrand MPX3 շարժիչային պաշտպանություն 0.63A 100kA


Առկայություն : 7
Կոդ: 027543
Գին: 23 250 AMD

Legrand MPX3 շարժիչային պաշտպանություն 1.6A 100kA


Առկայություն : 7
Կոդ: 027545
Գին: 23 450 AMD

Legrand MPX3 շարժիչային պաշտպանություն 10A 50kA


Առկայություն : 6
Կոդ: 027549
Գին: 24 800 AMD

Legrand MPX3 շարժիչային պաշտպանություն 13A 50kA


Առկայություն : 7
Կոդ: 027550
Գին: 24 800 AMD

Legrand MPX3 շարժիչային պաշտպանություն 17A 50kA


Առկայություն : 8
Կոդ: 027551
Գին: 24 800 AMD

Legrand MPX3 շարժիչային պաշտպանություն 1A 100kA


Առկայություն : 6
Կոդ: 027544
Գին: 23 250 AMD

Legrand MPX3 շարժիչային պաշտպանություն 2.5A 100kA


Առկայություն : 7
Կոդ: 027546
Գին: 23 250 AMD

Legrand MPX3 շարժիչային պաշտպանություն 22A 50kA


Առկայություն : 1
Կոդ: 027552
Գին: 25 150 AMD

Legrand MPX3 շարժիչային պաշտպանություն 26A 50kA


Առկայություն : 5
Կոդ: 027553
Գին: 25 150 AMD

Legrand MPX3 շարժիչային պաշտպանություն 32A 50kA


Առկայություն : 8
Կոդ: 027554
Գին: 25 850 AMD

Legrand MPX3 շարժիչային պաշտպանություն 4A 100kA


Առկայություն : 8
Կոդ: 027547
Գին: 23 250 AMD

Legrand MPX3 շարժիչային պաշտպանություն 6A 100kA


Առկայություն : 13
Կոդ: 027568
Գին: 23 250 AMD

Legrand MPX3 շարժիչային պաշտպանություն 8A 100kA


Առկայություն : 5
Կոդ: 027548
Գին: 24 800 AMD
Ցուցադրված է 1 - 13 13 - ից(Ընդամենը 1 Էջ)