ADNEXT

LED այգու լույս շարժական 10W WH COB-GD310


Առկայություն : 10
Կոդ: 004747
Գին: 23 150 AMD

LED ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 12W TM WW


Առկայություն : 1
Կոդ: 003328
Գին: 4 700 AMD

LED ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 20W TM WH


Առկայություն : 23
Կոդ: 002856
Գին: 7 100 AMD

LED ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 20W TM WW


Առկայություն : 9
Կոդ: 003329
Գին: 7 100 AMD

LED ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ 12W TM WH


Առկայություն : 2
Կոդ: 003034
Գին: 7 750 AMD

LED ԼՈՒՍԱՏՈՒ DOWN 18W WH 563018 ADNEXT


Առկայություն : 1
Կոդ: 002289
Գին: 6 960 AMD

LED ԼՈՒՍԱՏՈՒ DOWN 24W WH 563024 ADNEXT


Առկայություն : 1
Կոդ: 002290
Գին: 10 270 AMD

LED ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ 12W TM WW


Առկայություն : 1
Կոդ: 003331
Գին: 4 700 AMD

LED A6 Diffuser Fitting 120W actual watt 95W Aluminum+ Pc 6300lm 2 Year 5730 Chip 444led 165-265V 135*1200mm 4100K


Առկայություն : 1
Կոդ: 005499
Գին: 14 150 AMD

LED A6 Diffuser Fitting 40W actual watt 34W Aluminum+ Pc 3500lm 2 Year 5730 Chip 148led 165-265V 50*1200mm 4100K


Առկայություն : 1
Կոդ: 001028
Գին: 3 700 AMD

LED A6 Diffuser Fitting 40W actual watt 34W Aluminum+ Pc 3500lm 2 Year 5730 Chip 148led 165-265V 50*1200mm 6500K


Առկայություն : 1
Կոդ: 001029
Գին: 3 700 AMD

LED ANTI-GLARE PANEL LIGHT. RND 12W 2 Year Non-isolated driver 75-80lm/w


Առկայություն : 245
Կոդ: 013613
Գին: 3 550 AMD

LED ANTI-GLARE PANEL LIGHT. RND 22W 2 Year Non-isolated driver 75-80lm/w


Առկայություն : 4
Կոդ: 013719
Գին: 5 900 AMD

LED ANTI-GLARE PANEL LIGHT. RND 22W 2 Year Non-isolated driver 75-80lm/w


Առկայություն : 7
Կոդ: 013614
Գին: 5 900 AMD

LED ANTI-GLARE PANEL LIGHT. RND 22W 2 Year Non-isolated driver 75-80lm/w


Առկայություն : 47
Կոդ: 013618
Գին: 5 900 AMD

LED ANTI-GLARE PANEL LIGHT. RND 9W 2 Year Non-isolated driver 75-80lm/w


Առկայություն : 1
Կոդ: 013717
Գին: 3 300 AMD

LED ANTI-GLARE PANEL LIGHT. SQ 12W 2 Year Non-isolated driver 75-80lm/w


Առկայություն : 120
Կոդ: 013622
Գին: 3 550 AMD
Ցուցադրված է 1 - 21 117 - ից(Ընդամենը 6 Էջ)