Ellight Արտաքին T5/T8

Ellight LED Լուսատու T5 10W 4100K 600մմ 1/50


Առկայություն : 1218
Կոդ: 017782
Գին: 1 200 AMD

Ellight LED Լուսատու T5 10W 6500K 600մմ 1/50


Առկայություն : 285
Կոդ: 017778
Գին: 1 200 AMD

Ellight LED Լուսատու T5 14W 4100K 900մմ 1/50


Առկայություն : 577
Կոդ: 017783
Գին: 1 450 AMD

Ellight LED Լուսատու T5 14W 6500K 900մմ 1/50


Առկայություն : 1
Կոդ: 017779
Գին: 1 450 AMD

Ellight LED Լուսատու T5 14W 6500K 900մմ 1/50


Առկայություն : 5
Կոդ: 017780
Գին: 1 550 AMD

Ellight LED Լուսատու T5 18W 4100K 1200մմ 1/50


Առկայություն : 575
Կոդ: 017784
Գին: 1 550 AMD

Ellight LED Լուսատու T5 5W 4100K 300մմ 1/50


Առկայություն : 662
Կոդ: 017781
Գին: 1 150 AMD

Ellight LED Լուսատու T5 5W 6500K 300մմ 1/50


Առկայություն : 59
Կոդ: 017777
Գին: 1 150 AMD
Ցուցադրված է 1 - 8 8 - ից(Ընդամենը 1 Էջ)