LED Խողովակ - 220V

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V RGB 2835-180 LED 3 ՇԱՐՔ


Առկայություն : 86
Կոդ: 001629
Գին: 1 710 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V RGB 5050 հաստ 1/100


Առկայություն : 149
Կոդ: 002038
Գին: 950 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V ԴԵՂԻՆ WW 2835-180 LED -3 ՇԱՐՔ


Առկայություն : 13
Կոդ: 001551
Գին: 1 180 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V դեղին WW 5050 հաստ 1/100


Առկայություն : 87
Կոդ: 001489
Գին: 590 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V կանաչ 2835-180 LED 2 շարք


Առկայություն : 503
Կոդ: 005643
Գին: 1 060 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V կանաչ GREEN 5050 1/100


Առկայություն : 39
Կոդ: 001675
Գին: 590 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V կապույտ 2835-180 LED -2 շարք


Առկայություն : 31
Կոդ: 005644
Գին: 1 060 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V ԿԱՊՈՒՅՏ BLUE 2835-276 LED -3 ՇԱՐՔ


Առկայություն : 11
Կոդ: 001674
Գին: 1 740 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V կապույտ BLUE 5050 հաստ 1/100


Առկայություն : 9
Կոդ: 001491
Գին: 590 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V կարմիր RED 2835-180 LED -2 շարք


Առկայություն : 1139
Կոդ: 005642
Գին: 1 060 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V ԿԱՐՄԻՐ RED 2835-276 LED -3 ՇԱՐՔ


Առկայություն : 2
Կոդ: 001671
Գին: 1 740 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V կարմիր RED 5050 հաստ 1/100


Առկայություն : 180
Կոդ: 001490
Գին: 590 AMD
Ցուցադրված է 1 - 12 12 - ից(Ընդամենը 1 Էջ)