GH

LED Լուսարձակ Electrika GH 100W 4000K 1/10


Առկայություն : 114
Կոդ: 005411
Գին: 26 050 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 100W 6500K 1/10


Առկայություն : 9
Կոդ: 005410
Գին: 26 050 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 150W 4000K 1/10


Առկայություն : Բացակայում է
Կոդ: 005413
Գին: 43 450 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 150W 6500K 1/10


Առկայություն : Բացակայում է
Կոդ: 005412
Գին: 43 450 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 200W 3000K


Առկայություն : 2
Կոդ: 013634
Գին: 60 600 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 200W 4000K 1/5


Առկայություն : 16
Կոդ: 005415
Գին: 60 600 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 200W 6500K 1/5


Առկայություն : 2
Կոդ: 005414
Գին: 60 600 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 20W 3000K


Առկայություն : Բացակայում է
Կոդ: 005766
Գին: 7 800 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 20W 4000K 1/40


Առկայություն : Բացակայում է
Կոդ: 005405
Գին: 7 800 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 20W 6500K 1/40


Առկայություն : 1
Կոդ: 005404
Գին: 7 800 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 30W 3000K


Առկայություն : Բացակայում է
Կոդ: 005767
Գին: 10 100 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 30W 4000K 1/30


Առկայություն : Բացակայում է
Կոդ: 005407
Գին: 10 100 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 30W 6500K 1/30


Առկայություն : Բացակայում է
Կոդ: 005406
Գին: 10 100 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 50W 3000K


Առկայություն : 2
Կոդ: 005768
Գին: 13 600 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 50W 4000K 1/20


Առկայություն : 2
Կոդ: 005409
Գին: 13 600 AMD

LED Լուսարձակ Electrika GH 50W 6500K 1/20


Առկայություն : Բացակայում է
Կոդ: 005408
Գին: 13 600 AMD
Ցուցադրված է 1 - 16 16 - ից(Ընդամենը 1 Էջ)