Նվեր քարտի գնում

Բոլոր դաշտերը լրացնելուց հետո, նվեր քարտը կտեղափոխվի զամբյուղի մեջ, և վճարումից հետո կուղարկվի ստացողի Էլ. հասեին.

Ես հասկանում եմ, որ նվեր քարտերը վերադարձման ենթակա չեն.