LED Ժապավեններ

Arlight LED Ժապավեն 24V 14.4W 2600-2800K RT 2-5000 (5060, 300 LED, LUX)


Առկայություն : 658
Կոդ: 002041
Գին: 6 500 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 14.4W 3800-4200K RT 2-5000 (5060, 300 LED, LUX)


Առկայություն : 336
Կոդ: 002040
Գին: 6 500 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 28.8W 2600-2800K RT 2-5000 (5060, 600 LED, LUX)


Առկայություն : 451
Կոդ: 002059
Գին: 13 500 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 28.8W 3800-4200K RT 2-5000(5060, 600 LED, LUX)


Առկայություն : 598
Կոդ: 002042
Գին: 13 500 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 30W 3800-4200K ULTRA-5000 (5630, 300 LED, LUX)


Առկայություն : 36
Կոդ: 015542
Գին: 10 800 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 9.6W 2600-2800K RT 2-5000 5մմ (3528, 600 LED, LUX)


Առկայություն : 902
Կոդ: 001986
Գին: 4 700 AMD

Arlight LED Ժապավեն 24V 9.6W 3800-4200K RT 2-5000 5մմ (3528, 600 LED, LUX)


Առկայություն : 402
Կոդ: 001985
Գին: 4 700 AMD

Gauss LED Ժապավեն 14.4W 12V DC RGB (Բլիստեր 5մ)


Առկայություն : 1
Կոդ: 000260
Գին: 15 340 AMD

Gauss LED Ժապավեն 14.4W 12V DC Սառը Սպիտակ (Բլիստեր 5մ) 1/50


Առկայություն : 101
Կոդ: 003279
Գին: 13 000 AMD

Gauss LED Ժապավեն 14.4W 12V DC Սպիտակ IP66 (Բլիստեր 5մ)


Առկայություն : 20
Կոդ: 003276
Գին: 16 500 AMD

Gauss Led Ժապավեն 14.4W 12V DC Տաք Սպիտակ (Բլիստեր 5մ) 1/50


Առկայություն : 67
Կոդ: 003763
Գին: 13 000 AMD

Gauss Led Ժապավեն 4.8W 12V DC Կանաչ (Բլիստեր 5մ)


Առկայություն : 4
Կոդ: 003504
Գին: 3 540 AMD

Gauss Led Ժապավեն 4.8W 12V DC Կարմիր (Բլիստեր 5մ)


Առկայություն : 12
Կոդ: 003503
Գին: 3 540 AMD

Gauss LED Ժապավեն 4.8W 12V DC Սաառը Սպիտակ (Բլիստեր 5մ)


Առկայություն : 33
Կոդ: 003277
Գին: 5 900 AMD

Gauss LED Ժապավեն 4.8W 12V DC Սառը Սպիտակ IP66 (Բլիստեր 5մ)


Առկայություն : 45
Կոդ: 003278
Գին: 9 200 AMD

Gauss LED Ժապավեն 4.8W 12V DC Տաք Սպիտակ (Բլիստեր 5մ)


Առկայություն : 11
Կոդ: 003274
Գին: 5 900 AMD

Gauss LED Ժապավեն 4.8W 12V DC Տաք Սպիտակ IP66 (Բլիստեր 5մ)


Առկայություն : 37
Կոդ: 003275
Գին: 9 200 AMD

Gauss LED Ժապավեն 9.6W 12V DC Սառը Սպիտակ (Բլիստեր 5մ)


Առկայություն : 10
Կոդ: 004772
Գին: 10 600 AMD

Gauss LED Ժապավեն 9.6W 12V DC Տաք Սպիտակ (Բլիստեր 5մ)


Առկայություն : 3
Կոդ: 004771
Գին: 10 600 AMD

Gauss Սմարթ Լուսավորություն 5W 2700К 1200մմ Սենսոր 1/20


Առկայություն : 3
Կոդ: 004773
Գին: 4 720 AMD

Gauss Սմարթ Լուսավորություն 5W 4100К 1.200մմ Սենսոր 1/20


Առկայություն : 2
Կոդ: 004774
Գին: 4 720 AMD
Ցուցադրված է 1 - 21 52 - ից(Ընդամենը 3 Էջ)