LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V

LED Ժապավեն 3528 5մ Կարմիր RED Սիլիկոնով


Առկայություն : 7
Կոդ: 001667
Գին: 2 830 ֏

LED Ժապավեն 5050 (60LED) 3000K 24V IP20 1մ


Առկայություն : 917
Կոդ: 005250
Գին: 1 770 ֏

LED Ժապավեն 5050 (60LED) 4000K 24V IP20 1մ


Առկայություն : 108
Կոդ: 005251
Գին: 1 770 ֏

LED Ժապավեն 5050 (60LED) 6500K 24V IP20 1մ


Առկայություն : 2335
Կոդ: 005249
Գին: 1 770 ֏

LED Ժապավեն 5մ 3000K 5050


Առկայություն : 174
Կոդ: 002529
Գին: 2 360 ֏

LED Ժապավեն 5մ Կապույտ 5050 Սիլիկոնով


Առկայություն : 297
Կոդ: 002532
Գին: 4 550 ֏

LED Ժապավեն 5մ Կարմիր 5050 Սիլիկոնով


Առկայություն : 8
Կոդ: 001928
Գին: 4 960 ֏

LED Խողովակ 220V RGB 2835-180 LED 3 Շարք


Առկայություն : 25
Կոդ: 001629
Գին: 1 710 ֏

LED Խողովակ 220V RGB 5050 Հաստ 1/100


Առկայություն : 148
Կոդ: 002038
Գին: 950 ֏

LED Խողովակ 220V RGB 5050-96 2 Շարք


Առկայություն : 1
Կոդ: 005645
Գին: 1 770 ֏

LED Խողովակ 220V Դեղին WW 2835-180 2 Շարք


Առկայություն : 8
Կոդ: 001494
Գին: 825 ֏

LED Խողովակ 220V Դեղին WW 2835-180 3 Շարք


Առկայություն : 23
Կոդ: 001551
Գին: 1 180 ֏

LED Խողովակ 220V Դեղին WW 5050 Հաստ 1/100


Առկայություն : 82
Կոդ: 001489
Գին: 590 ֏

LED Խողովակ 220V Կանաչ 2835-180 2 Շարք


Առկայություն : 1052
Կոդ: 005643
Գին: 1 060 ֏

LED Խողովակ 220V Կանաչ GREEN 5050 1/100


Առկայություն : 674
Կոդ: 001675
Գին: 590 ֏

LED Խողովակ 220V Կապույտ 2835-180 2 Շարք


Առկայություն : 300
Կոդ: 005644
Գին: 1 060 ֏

LED Խողովակ 220V Կապույտ BLUE 5050 Հաստ 1/100


Առկայություն : 17
Կոդ: 001491
Գին: 590 ֏

LED Խողովակ 220V Կապուտ 2835-276 3 Շարք


Առկայություն : 1
Կոդ: 001674
Գին: 1 740 ֏

LED Խողովակ 220V Կարմիր 2835-276 3 Շարք


Առկայություն : 3
Կոդ: 001671
Գին: 1 740 ֏

LED Խողովակ 220V Կարմիր RED 2835-180 2 Շարք


Առկայություն : 1668
Կոդ: 005642
Գին: 1 060 ֏

LED Խողովակ 220V Կարմիր RED 5050 Հաստ 1/100


Առկայություն : 691
Կոդ: 001490
Գին: 590 ֏
Ցուցադրված է 1 - 21 31 - ից(Ընդամենը 2 Էջ)