LED Խողովակ - 220V

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V RGB 2835-180 LED 3 ՇԱՐՔ


Առկայություն : 93
Կոդ: 001629
Գին: 1 710 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V RGB 5050 հաստ 1/100


Առկայություն : 200
Կոդ: 002038
Գին: 950 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V RGB 5050-96 LED 2 շարք


Առկայություն : 4
Կոդ: 005645
Գին: 1 770 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V ԴԵՂԻՆ WW 2835-180 LED -3 ՇԱՐՔ


Առկայություն : 17
Կոդ: 001551
Գին: 1 180 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V դեղին WW 2835-180 2 շարք


Առկայություն : 6
Կոդ: 001494
Գին: 825 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V ԴԵՂԻՆ WW 2835-276 LED -3 ՇԱՐՔ


Առկայություն : 10
Կոդ: 001673
Գին: 1 740 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V դեղին WW 5050 հաստ 1/100


Առկայություն : 104
Կոդ: 001489
Գին: 590 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V կանաչ 2835-180 LED 2 շարք


Առկայություն : 754
Կոդ: 005643
Գին: 1 060 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V կանաչ GREEN 5050 1/100


Առկայություն : 570
Կոդ: 001675
Գին: 590 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V կապույտ 2835-180 LED -2 շարք


Առկայություն : 36
Կոդ: 005644
Գին: 1 060 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V ԿԱՊՈՒՅՏ BLUE 2835-276 LED -3 ՇԱՐՔ


Առկայություն : 15
Կոդ: 001674
Գին: 1 740 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V կապույտ BLUE 5050 հաստ 1/100


Առկայություն : 34
Կոդ: 001491
Գին: 590 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V կարմիր RED 2835-180 LED -2 շարք


Առկայություն : 1795
Կոդ: 005642
Գին: 1 060 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V ԿԱՐՄԻՐ RED 2835-276 LED -3 ՇԱՐՔ


Առկայություն : 4
Կոդ: 001671
Գին: 1 740 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V կարմիր RED 5050 հաստ 1/100


Առկայություն : 354
Կոդ: 001490
Գին: 590 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V սպիտակ 3014 WH 2 շարք 156-2 1/100


Առկայություն : 1
Կոդ: 001563
Գին: 950 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V սպիտակ WH 2835-180 LED -3 շարք 180


Առկայություն : 8
Կոդ: 001550
Գին: 1 190 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V ՍՊԻՏԱԿ WH 2835-276 LED -3 ՇԱՐՔ 1/100


Առկայություն : 1
Կոդ: 001672
Գին: 1 180 AMD

LED ԽՈՂՈՎԱԿ 220V սպիտակ WH 5050 հաստ 1/100


Առկայություն : 3
Կոդ: 001488
Գին: 590 AMD
Ցուցադրված է 1 - 19 19 - ից(Ընդամենը 1 Էջ)