ELECTRIKA ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐԻ ՏՈՒՓ 4 ՏԵՂԱՆԻ, ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ, 4820

  • ELECTRIKA ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐԻ ՏՈՒՓ 4 ՏԵՂԱՆԻ, ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ, 4820
ՀԻմնական
136x140x102 ՉԱՓԵՐԸ (մմ.)


ՀԻմնական
ՉԱՓԵՐԸ (մմ.) 136x140x102

  • 1400Դրամ

  • Без НДС: 1400Դրամ


ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ք. Երևան Ալեք Մանուկյան 8/1 44տարածք

(մուտքը Վարդանանց փողոցից)

Հեռ +374 98 98 09 02

Հեռ +374 93 00 09 02

Էլ․ փոսթ info@electrika.am